Vanaf vandaag is Plospan Bio-Energy B.V. officieel geaccepteerd door de Engelse overheid als toeleverancier. BSL (Biomass Suppliers List) Engeland ziet erop toe dat alle import van houtpellets en aanverwante biomassa naar Engeland voldoen aan strenge milieueisen. Dit houdt o.a. in dat zowel het productieproces,  het transport en de grondstoffen binnen gestelde parameters blijven. (minimale CO2 uitstoot) De grondstoffen dienen aantoonbaar uit gecontroleerde houtkap te komen. Belangrijkste speerpunt hierbij is het feit dat er meer nieuw bos aangeplant wordt dan er gekapt wordt.

Meer info over BSL is te vinden op: https://biomass-suppliers-list.service.gov.uk/