Een aantal jaren terug zijn we in samenwerking met vooraanstaande installateurs van de grotere verwarmingsinstallaties gestart met een de eerste eigen blaaswagen. Omdat, mede door (I)SDE subsidies, het aantal installaties gestookt op houtpellets explosief gegroeid is heeft de Plomp Groep blaaswagen nummer twee aangeschaft. Ook deze wagen heeft alle gangbare koppelingen. Op de route van de wagens staan elke dag kantoor- en bedrijfspanden, pluimveehouders, varkensmesterijen, kalvermesterijen, zwembaden en ook veel particulieren.